Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 80/TCHQ-GSQL năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 80/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 80/TCHQ-GSQL
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 10249/CT-PT ngày 27/11/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về vướng mắc hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền do Bộ Tài chính chuyển đến theo Phiếu trình Bộ số 24170 ngày 04/12/2014. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.1 công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, điểm 2.1 công văn số 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014 hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền và điểm 2 công văn số 12795/BTC-TCHQ ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục xuất khẩu đối với hàng hóa thuộc đối tượng rủi ro về hoàn thuế GTGT, cơ quan Hải quan có trách nhiệm: Kiểm tra thực tế (100%) đối với hàng hóa xuất khẩu tại mục 1 văn bản này, cán bộ kiểm hóa ghi cụ thể, đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu và phương tiện vận chuyển, cụ thể ghi đầy đủ thông tin về phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa xuất khẩu, bao gồm cả phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa từ nội địa đến khu vực cửa khẩu biên giới thuộc phạm vi giám sát hải quan và phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Do vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng nêu tại điểm 1 công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2014, khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp này, cơ quan Hải quan phải thực hiện ghi đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu và thông tin về phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu (bao gồm thông tin về phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa từ nội địa đến khu vực cửa khẩu biên giới thuộc phạm vi giám sát hải quan và phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa qua biên giới). Trường hợp trên tờ khai hải quan hoặc Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc bộ hồ sơ hải quan của các doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng nêu tại điểm 1 công văn số 12485/BTC-TCT dẫn trên mà chưa có các thông tin về phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa xuất khẩu thì chưa đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 12485/BTC-TCT , công văn số 875/BTC-TCT và công văn số 12795/BTC-TCHQ dẫn trên. Để có cơ sở xem xét, giải quyết việc hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, đề nghị cơ quan Thuế liên hệ, làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa để được xem xét, trả lời cụ thể về vấn đề trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- TCT (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 80/TCHQ-GSQL năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100