Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 80/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 80/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 80/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 184/HQHCM-GSQL ngày 17/1/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về kết quả xác minh C/O Mẫu E số tham chiếu E122103002060070, ngày 20/7/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của đơn vị và qua kiểm tra hồ sơ thì ô số 7 được đánh máy bằng 2 phông chữ khác nhau, có thể dẫn tới việc nghi ngờ không phải cơ quan cấp bổ sung thông tin lên C/O mà do doanh nghiệp đã tự bổ sung thông tin. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã gửi công hàm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời từ phía Trung Quốc. Việc xác minh C/O này vẫn còn trong thời hạn cho phép. Do đó, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo tới đơn vị sau khi nhận được kết quả trả lời từ phía Trung Quốc.

Trong thời gian chờ kết quả trả lời từ phía Trung Quốc, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng nhập khẩu này theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương và Khoản 6 Mục II Thông tư 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 80/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.679

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112