Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7991/BTC-TCHQ năm 2017 xử lý thuế đối với mặt hàng nhập khẩu “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6” do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7991/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 16/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7991/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với mặt hàng nhập khẩu “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6”

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Qua rà soát việc thực hiện áp dụng mã số và thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng có tên khai báo là “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6” theo hướng dẫn tại công văn 17406/BTC-TCHQ ngày 07/12/2016, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Giao các đơn vị kiểm tra, rà soát các trường hợp nhập khẩu mặt hàng có tên khai báo “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6” đã kê khai, phân loại và thông quan theo nhóm 85.35, phân nhóm 8535.2x - Bộ ngắt mạch tự động hoặc phân nhóm 8535.30 - Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt điện trước ngày 19/2/2016, đã thực hiện kiểm tra sau thông quan và ban hành quyết định ấn định thuế sau khi có công văn số 1213/TCHQ-TXNK ngày 19/2/2016 của Tổng cục Hải quan nhưng trước thời điểm Bộ Tài chính ban hành công văn số 17406/BTC-TCHQ ngày 07/12/2016 thì chấp nhận kết quả kê khai, phân loại tại thời điểm thông quan hàng hóa để hủy quyết định ấn định thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 57 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, đồng thời phối hợp với Cục Thuế địa phương hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập bổ sung nếu doanh nghiệp đã kê khai, quyết toán thuế.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ CST (để biết);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để t/hiện);
- Cty CP Entec kỹ thuật Năng lượng (thay t/lời cv số 10/CV-ENTEC);
- Lưu: VT, TCHQ (14b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7991/BTC-TCHQ năm 2017 xử lý thuế đối với mặt hàng nhập khẩu “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6” do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


608

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251