Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7956/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị định 134/2016/ND-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7956/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7956/VPCP-KTTH
V/v triển khai Nghị định số 134/2016/ND-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 7610/BTC-TCHQ ngày 08 tháng 6 năm 2017), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5249/BKHĐT-KTCN ngày 28 tháng 6 năm 2017), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 5416/BNN-TC ngày 30 tháng 6 năm 2017), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 2895/BGDĐT-CSVC ngày 07 tháng 7 năm 2017), Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2138/BKHCN-ĐTG ngày 29 tháng 6 năm 2017 và số 2350/BKHCN-ĐTG ngày 18 tháng 7 năm 2017), Bộ Thông tin và Truyền thông (Công văn số 2299/BTTTT-CNTT ngày 30 tháng 6 năm 2017), Bộ Ngoại giao (Công văn số 2600/BNG-LPQT ngày 14 tháng 7 năm 2017), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 5020/NHNN-PHKQ ngày 26 tháng 6 năm 2017) về việc triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo căn cứ nhiệm vụ được giao tại Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, trong năm 2017 phải hoàn thành việc ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu; trong thời gian chờ ban hành, có văn bản thông báo tới các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp về danh mục hàng hóa làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, CN, NN, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7956/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị định 134/2016/ND-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9