Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7920/TCHQ-TXNK năm 2015 giải đáp vướng mắc về cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép để xây dựng công trình nhà xưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7920/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7920/TCHQ-TXNK
V/v giải đáp vướng mắc về cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC Ce Complex.
(Lô I-11, đường D2 phường Tăng Nhơn Phú B, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07/15/LOG-SEHC ngày 3/7/2015 của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC Ce Complex vướng mắc về mã HS đối với các cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép để xây dựng công trình nhà xưởng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

1. Mã HS của cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép

Trường hợp hàng hóa của Công ty được nhập khẩu ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời và được lắp ghép toàn bộ thành kết cấu khung nhà xưởng theo hình ảnh tại mục I, phần B tài liệu đính kèm công văn số 07/15/LOG-SEHC nêu trên (không bao gồm mái nhà, vách nhà) thì được phân loại thuộc nhóm 73.08 “Các kết cấu bằng sắt hoặc thép (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cổng, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép: tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu xây dựng, bằng sắt hoặc thép”, mã số 7308.90.99 “- - - Loại khác”.

Trường hợp hàng hóa của Công ty được nhập khẩu ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời và được lắp ghép toàn bộ thành nhà xưởng hoàn chỉnh theo hình ảnh tại mục II, mục III phần B tài liệu kèm theo công văn số 07/15/LOG-SEHC nêu trên (gồm khung nhà xưởng, mái nhà, vách nhà) thì được phân loại thuộc nhóm 94.06 “Nhà lắp ghép”, mã số 9406.00.94 “- - Bằng sắt hoặc thép”.

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư 14/2015/TT-BTC.

Đối với các vật tư khác liệt kê tại Phần C tài liệu kèm theo công văn số 07/15/LOG-SEHC nêu trên được phân loại chi tiết theo mã số tương ứng cụ thể của từng mặt hàng thực tế nhập khẩu. Tuy nhiên, do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật liên quan nên Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xác định bản chất mặt hàng và mã số cụ thể.

2. Quy trình xác định lại mã HS cho các lô hàng đã thông quan (luồng xanh)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan, người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan. Trường hợp người khai hải quan muốn thực hiện việc khai bổ sung các tiêu chí trên tờ khai hải quan, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Theo quy định hiện hành, cơ quan hải quan chỉ thực hiện kiểm tra, xác định mã số trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan của người khai hải quan. Việc phân tích, xác định lại mã số HS để khai bổ sung sau thông quan thuộc trách nhiệm của người khai hải quan.

3. Xác định trước mã HS

Khoản 1 Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định về việc cơ quan hải quan xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan.

Như vậy, xác định trước mã số áp dụng đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, không được áp dụng đối với trường hợp hàng hóa đã làm thủ tục hải quan.

4. Điều chỉnh mã HS của những lô hàng đã thông quan sau 60 ngày

Tổng cục Hải quan sẽ có ý kiến báo cáo Bộ Tài chính xem xét và trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh mã HS của những lô hàng đã thông quan sau 60 ngày nêu tại công văn số 07/15/LOG-SEHC của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC Ce Complex biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để theo dõi);
- Cục GSQL (để theo dõi);
- Cục KTSTQ (để theo dõi, thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK- PL - Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF VIETNAM CUSTOMS
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 7920/TCHQ-TXNK
Re: Response to queries concerning factory frame structures made of iron or steel

Hanoi, August 31, 2015

 

To:

Samsung Electronics HCMC Ce Complex Co., Ltd.
(Address: Lot I-11, D2 Street, Tang Nhon Phu B Ward, SHTP, District 9, Ho Chi Minh City)
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7920/TCHQ-TXNK năm 2015 giải đáp vướng mắc về cụm kết cấu khung nhà xưởng bằng sắt, thép để xây dựng công trình nhà xưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.846

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228