Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7854/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc thực hiện Luật Hải quan, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7854/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7854/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Luật HQ, Luật xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc.

Trả lời công văn số 601/HQĐL-NV ngày 06/7/2015 về vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Hải quan năm 2014, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về giải phóng hàng:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ thì trường hợp hàng hóa xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai, có mức thuế suất bằng không thuộc trường hợp giải phóng hàng.

2. Vướng mắc về khai bổ sung giá chính thức:

Căn cứ quy định tại điểm a.2.1 khoản 3 Điều 20 và điểm 5 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì chỉ tiêu trị giá hải quan được Hệ thống hỗ trợ khai bổ sung sau thông quan. Do vậy, trường hợp khai bổ sung giá chính thức được thực hiện điện tử cho trường hợp doanh nghiệp đã khai giá tạm tính theo hình thức điện tử.

3. Vướng mắc về tiền chậm nộp thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải nộp xong thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng và đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền thuế phải nộp để được thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng trong thời hạn được bảo lãnh, doanh nghiệp tái xuất hàng hóa qua nước thứ 3 và được cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế đối với số tiền thuế nhập khẩu theo đúng quy định dựa trên bộ hồ sơ đề nghị không thu thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp thì việc tính tiền chậm nộp được tính kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực xuất khẩu hàng hóa. Trường hợp nếu xem xét không đủ điều kiện ra quyết định không thu thuế thì việc tính tiền chậm nộp được tính kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế.

4. Vướng mắc về xử lý vi phạm:

a) Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính thì một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Đối chiếu quy định nêu trên, đối với mỗi tờ khai doanh nghiệp khai bổ sung quá thời hạn quy định thì đã phát sinh một hành vi vi phạm. Trường hợp người khai hải quan gửi đề nghị sửa đổi, bổ sung các tiêu chí trên các tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tại các thời điểm khác nhau cho các hợp đồng khác nhau ngoài thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thì đã thực hiện vi phạm hành chính nhiều lần và phải bị xử phạt về từng hành vi.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định hành vi không khai hoặc khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan thì bị xem xét xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Công văn số 15214/BTC-TCHQ ngày 23/10/2014 chỉ áp dụng đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”, “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo, thanh khoản, hoàn thuế…”.

b) Căn cứ quy định tại điểm b.1 khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC, trường hợp người khai hải quan khai báo giá chính thức trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm có giá chính thức và thực hiện khai báo theo quy định tại điểm a.1.4 khoản 1 Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7854/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc thực hiện Luật Hải quan, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49