Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7840/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc của Tổ chức Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7840/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7840/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc của Tổ chức Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Trong quá trình giải quyết miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế, Tổng cục Hải quan gặp khó khăn trong việc xác định Điều ước quốc tế và các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam, xin trao đổi với Bộ Ngoại giao như sau:

1. Quy định về chính sách thuế xuất nhập khẩu:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 21 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì hàng hóa nêu tại khoản 21 Điều 103 Thông tư này thuộc trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế.

2. Vướng mắc về xác định Điều ước quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam:

Cơ quan hải quan nhận được hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế của Hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (sau đây gọi tắt là IFRC). Tổ chức IFRC là tổ chức phi chính phủ hoạt động theo Giấy đăng ký lập văn phòng đại diện tại Việt Nam số 48/CNV-VPĐD ngày 12/3/2015 do Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao cấp.

Theo quy định tại điểm 1.5 Điều 1 Thỏa thuận khung giữa Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Tổ chức IFRC thì Liên hiệp Hữu nghị cam kết hỗ trợ để đảm bảo việc nhập khẩu miễn thuế, kể cả thuế GTGT, theo các quy định hiện hành của Việt Nam đối với người nước ngoài các hàng hóa và trang thiết bị sau đây: “Tất cả các hàng hóa, vật tư, trang thiết bị và xe cộ cho việc thực hiện các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, …”.

Trong quá trình xử lý về thuế cho hàng hóa nhập khẩu của Tổ chức IFRC, cơ quan hải quan gặp phải vướng mắc trong việc xác định:

- Tổ chức IFRC có phải là tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam hay không?

- Thỏa thuận khung giữa Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Tổ chức IFRC, Thỏa thuận giữa Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nước CHXHCN Việt Nam và Tổ chức IFRC có phải là Điều ước quốc tế hay không?

Đề nghị Bộ Ngoại giao cho ý kiến về các nội dung nêu trên. Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ để có cơ sở giải quyết vướng mắc về thuế cho Tổ chức IFRC theo đúng quy định.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp. Hà Nội;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7840/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc của Tổ chức Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123