Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7777/TCHQ-TXNK năm 2015 về giám định, phân tích khoáng sản xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7777/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7777/TCHQ-TXNK
V/v giám định, phân tích khoáng sản xuất khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua có phát sinh vướng mắc về việc phải thực hiện giám định để kiểm tra chất lượng theo quy định quản lý chuyên ngành tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương và phân tích để phân loại hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với mặt hàng khoáng sản xuất khẩu, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để đơn giản hóa thủ tục hải quan, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan xây dựng và hoàn thiện đề án: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó đề xuất nhóm giải pháp về đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu của doanh nghiệp theo hướng thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

Trong thời gian đề án trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện, để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩu quặng, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra việc khai báo và hồ sơ hải quan theo quy định và chỉ thực hiện lấy mẫu yêu cầu phân tích, phân loại theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đối với các trường hợp:

+ Đối với trường hợp kiểm tra hồ sơ, chứng từ, cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế thì thực hiện lấy mẫu phân tích, giám định theo quy định.

+ Đối với trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa cơ quan hải quan không thể xác định được chính xác tên hàng, mã số hàng hóa theo các tiêu chí trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Biểu thuế thì công chức hải quan cùng người khai hải quan lấy mẫu để thực hiện phân tích, giám định theo quy định.

Trong khi chờ kết quả phân tích, phân loại hàng hóa, nếu hàng đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan thì thực hiện giải phóng hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 33 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu doanh nghiệp không có vi phạm đến mức phải tạm giữ hàng hóa thì không được chậm trễ trong việc giải phóng hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM Tân Quang Cường (18 đường Nội Khu Hưng Gia Li, P. Tân Long, Q. 7, TP. HCM);
Lưu: VT, TXNK-PL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7777/TCHQ-TXNK năm 2015 về giám định, phân tích khoáng sản xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85