Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 775/TCHQ-TXNK về nộp thuế bổ sung cho quặng sắt xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 775/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 775/TCHQ-TXNK
V/v nộp thuế bổ sung

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Tổng công ty Thép Việt Nam.
(91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 127/VNS-XNK ngày 06/02/2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc nộp thuế bổ sung cho quặng sắt xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Tổng công ty Thép Việt Nam và báo cáo của Cục Hải quan Lào Cai thì: Trong thời gian từ tháng 1 năm 2011 Tổng công ty Thép Việt Nam có xuất khẩu một số lô hàng quặng, sắt cho đối tác Trung Quốc với đơn giá đã ký 400 CNY/tấn DAP Hà Khẩu-Trung Quốc (theo hợp đồng số 01/2011/VNSTE EL-KGME ngày 08/01/2011) Tổng công ty đã tiến hành mở tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu nhiều lần từ ngày 10/01/2011 đến ngày 23/04/2011, khi khai báo Tổng công ty không khai báo đây là giá tạm tính. Tuy nhiên do mức thu từ khai thác quặng sắt được UBND tỉnh Lào Cai tăng từ 40.000 đồng lên 80.000 đồng (áp dụng từ tháng 1/2011), đồng thời giá xăng dầu tăng nên ngày 02/03/2011 Tổng công ty Thép đã có công văn đề nghị thỏa thuận với đối tác Trung Quốc tăng giá bán cho toàn bộ hợp đồng xuất quặng lên 425CNY/tấn. Đến ngày 14/04/2011 sau một thời gian thỏa thuận thì phía đối tác Trung Quốc mới đồng ý chấp thuận tăng giá bằng phụ lục hợp đồng số 01-01/2011 với Tổng công ty. Từ việc tăng giá trên, Tổng công ty Thép Việt Nam đề nghị được khai bổ sung tăng giá các lô hàng thép đã xuất khẩu với đối tác Trung Quốc trước đây.

Qua nghiên cứu trường hợp của Tổng công ty Thép Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến việc khai bổ sung của Tổng công ty là nguyên nhân khách quan, việc khai bổ sung này chưa từng phát sinh trong thực tế. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa phân định cách xử lý đối với việc khai bổ sung thuế do nguyên nhân khách quan và khai bổ sung thuế do nguyên nhân chủ quan. Vì vậy số tiền thuế nộp bổ sung của Tổng công ty Thép Việt Nam bị tính thời hạn nộp thuế, tính phạt chậm nộp như đối với số tiền thuế đã khai báo khi làm thủ tục hải quan (bị tính phạt chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của từng lần xuất khẩu), theo các quy định:

- Tại Điều 10 thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Trị giá đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F) phù hợp với các chứng từ có liên quan.

- Tại điểm g, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 194 thì: Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số này thì thời hạn nộp thuế được thực hiện theo hướng dẫn tương ứng nêu tại Điều này như đối với số tiền thuế khai báo khi làm thủ tục hải quan.

- Tại Điều 106 Luật quản lý thuế, Điều 15 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ, thì: Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0.05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4613/TCHQ-TXNK ngày 22/09/2011 và ngày 11/01/2012 Bộ Tài chính đã có công văn số 429/BTC-TCHQ hướng dẫn cơ quan hải quan và trả lời Tổng công ty Thép Việt Nam. Do vậy, Đề nghị Tổng công ty Thép Việt Nam liên hệ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Thép Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 775/TCHQ-TXNK về nộp thuế bổ sung cho quặng sắt xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.092
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160