Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7722/TCHQ-GSQL năm 2016 kiểm tra thực tế kho bãi ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7722/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7722/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra thực tế kho bãi ngoại quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0839/HQQNa-NV và 0838/HQQNa-NV ngày 29/7/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc đ nghị mở rộng kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai Trường Hải tại địa Khu công nghiệp và hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Để có cơ sở xem xét quyết định, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra thực tế khu vực doanh nghiệp đề nghị mở rộng đối chiếu với quy định tại Điều 10 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra, đối chiếu vị trí, sơ đồ khu đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà kho với hiện trạng thực tế;

2. Kiểm tra thực tế kho bãi đề nghị mở rộng:

- Hệ thống camera bố trí lắp đặt, khả năng quan sát các vị trí trong kho, bãi tại các thời điểm trong ngày; năng lực lưu trữ hình ảnh, truy xuất dữ liệu theo yêu cu quản lý của cơ quan hải quan;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị; kiểm tra tổng diện tích của kho bãi sau khi mở rộng.

3. Báo cáo đánh giá việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan:

- Khả năng kết nối với hải quan quản lý kho và Hệ thống xử lý dữ liệu tập trung của cơ quan hải quan;

- Khả năng thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa tại kho đề nghị mở rộng.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện. Kết quả kiểm tra báo cáo (gửi kèm: biên bản kiểm tra ghi nhận đầy đủ các nội dung nêu trên, chứng nhận phòng cháy chữa cháy, tài liệu mô tả phần mềm quản lý hàng hóa đưa vào đưa ra kho bãi, quy chế hoạt động kho ngoại quan) về Tng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) trước ngày 16/8/2016.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7722/TCHQ-GSQL năm 2016 kiểm tra thực tế kho bãi ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


692
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91