Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7721/TCHQ-TXNK năm 2015 miễn thuế nhập khẩu giàn khoan tự nâng PV Drilling VI do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7721/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 24/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7721/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu giàn khoan dầu khí

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1862/HQHCM-TXNK ngày 14/07/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc miễn thuế với giàn khoan tự nâng PV Drilling VI do Tổng Công ty Cổ phn Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3514/BKHĐT-KTCN ngày 05/06/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giàn khoan tự nâng PV Drilling VI do Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam dự kiến nhập khẩu không thuộc loại hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo danh mục hàng hóa ban hành kèm Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến thời điểm đầu Quý I/2015.

Ngày 23/06/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7654/TCHQ-TXNK trả lời Tổng công ty, nếu giàn khoan tự nâng PV Drilling nhập khẩu tại thời điểm đầu Quý I/2015 và chính sách tại thời điểm đó không có thay đổi so với hiện nay thì giàn khoan này thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Trường hợp Tổng công ty chưa nhập khẩu giàn khoan PV Drilling VI thì khi có tờ khai nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối chiếu với hiệu lực của văn bản pháp luật hiện hành để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7721/TCHQ-TXNK năm 2015 miễn thuế nhập khẩu giàn khoan tự nâng PV Drilling VI do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215