Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 772/GSQL-GQ3 năm 2016 thực hiện công văn 10237/HQHCM-GSQL do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 772/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/GSQL-GQ3
V/v thực hiện công văn số 10237/HQHCM-GSQL ngày 02/11/2015

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1226/HQHCM-GSQL ngày 19/05/2016 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thiết kế hệ thống VNACCS/VCIS, chỉ tiêu “Đơn giá hóa đơn” để khai báo đơn giá trên hóa đơn và được nhập số liệu như sau:

- Ô 1: Nhập đơn giá hóa đơn.

(Lưu ý: Đơn giá hóa đơn x Số lượng = Trị giá hóa đơn ± 1).

- Ô 2: Nhập mã đơn vị tiền tệ của đơn giá hóa đơn.

- Ô 3: Nhập mã đơn vị tính số lượng của đơn giá hóa đơn.

Trong trường hợp khai báo gộp các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa nếu các mặt hàng này có cùng xuất xứ, cùng thuế suất thì có thể khai báo tổng trị giá hóa đơn của các dòng hàng. Theo đó, bắt buộc phải nhập thông tin vào chỉ tiêu “Trị giá hóa đơn”, chỉ tiêu “Đơn giá hóa đơn” có thể để trống.

Cục Giám sát quản lý trả lời Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để th/h);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 772/GSQL-GQ3 năm 2016 thực hiện công văn 10237/HQHCM-GSQL do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


641

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9