Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7707/TCHQ-GSQL năm 2015 sử dụng C/O cho lô hàng nhập khẩu mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7707/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7707/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng c/o cho lô hàng nhập khẩu mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc trừ lùi C/O ưu đãi được cấp cho tổng lô hàng nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần theo quy định tại Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Về vấn đề này, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về việc thực hiện trừ lùi C/O: Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại các công văn số 2677/TCHQ-GSQL ngày 06/6/2011 và 6973/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2013 và 6307/TCHQ-GSQL ngay 10/7/2015.

2. Đối với trường hợp C/O được cấp cho lô hàng có số lượng lớn, đăng ký tờ khai một lần và làm thủ tục hải quan nhiều lần, cơ quan hải quan sẽ thực hiện trừ lùi C/O với điều kiện:

- Doanh nghiệp mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần là doanh nghiệp đứng tên người nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O.

- Về việc lập Phiếu theo dõi và thủ tục hải quan liên quan: đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 công văn số 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 và Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7707/TCHQ-GSQL năm 2015 sử dụng C/O cho lô hàng nhập khẩu mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228