Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7706/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan cho xe ô tô tài trợ phục vụ APEC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7706/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7706/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan cho xe ô tô tài trợ phục vụ APEC 2017

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ô tô Á Châu
(Đ/c: 6B Tôn Đức Thắng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0211AC01 ngày 02/11/2017 của Công ty TNHH Ô tô Á Châu đề nghị hỗ trợ thủ tục hải quan cho xe ô tô tài trợ phục vụ APEC 2017 Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa:

Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định hàng hóa tạm nhập tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.

Theo đó, đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tạm nhập để thực hiện thủ tục hải quan nhập khu lô hàng theo quy định.

2. Về việc xác định trị giá hải quan:

Căn cứ công văn số 6804/VPCP-KTTH ngày 16/8/2016 của Văn phòng Chính phủ thì:

- Đối với số xe ô tô nhập khẩu tài trợ phục vụ Hội nghị APEC năm 2017 tại Việt Nam, có thời gian sử dụng phục vụ Hội nghị đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu của Tiểu ban Vật chất và Hậu cần nhưng thời gian thực tế sử dụng dưới 91 ngày thì giá tính thuế do đơn vị khai báo theo quy định - giá này giảm tối đa 10% giá CIF của xe mới nhập khẩu chưa sử dụng.

- Đối với số xe ô tô nhập khẩu tài trợ phục vụ Hội nghị APEC năm 2017 tại Việt Nam, có thời gian sử dụng phục vụ Hội nghị đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu của Tiểu ban Vật chất và Hậu cần nhưng thời gian thực tế sử dụng từ 91 ngày trở lên thì giá tính thuế đơn vị khai báo theo quy định - giá này giảm tối đa 12% giá CIF của xe mới nhập khẩu chưa sử dụng.

- Trị giá hải quan được xác định trên cơ sở căn cứ hồ sơ thực tế của lô hàng nhập khẩu và các quy định về trị giá hải quan tại thời điểm, nhập khẩu để thực hiện.

Để có cơ sở xác định việc giảm 10% hay 12% giá, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tạm nhập ban đầu xác định thời gian sử dụng phục vụ Hội nghị đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu của Tiểu ban Vật chất và Hậu cần và thời gian thực tế sử dụng theo chức năng, thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tiểu ban Vật chất và Hậu cần (ph/hợp);
- Cục Hải quan TP: Hà Nội, Hồ Chí Minh (để biết; th/h
iện);
- Cục Thuế XNK (theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL.Tân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7706/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan cho xe ô tô tài trợ phục vụ APEC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190