Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7705/TCHQ-GSQL năm 2017 về hàng hóa tạm nhập tái xuất để thi công công trình do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7705/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7705/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa tạm nhập tái xuất để thi công công trình

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1385/HQHT-NV ngày 04/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo vướng mắc đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất để thi công công trình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc tái xuất hàng hóa tạm nhập phục vụ thi công, xây dựng Dự án Khu Liên hp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh:

Căn cứ công văn số 7820/VPCP-KTTH ngày 01/11/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất, theo đó, máy móc, thiết bị này chỉ được phép tạm nhập khẩu trong thời gian thi công công trình tại Khu Liên hp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh và chỉ để phục vụ thi công, xây dựng Dự án của Khu liên hp trên và phải tái xuất khi hết thời hạn tạm nhập. Một trường hợp sử dụng máy móc, thiết bị tạm nhập trên không đúng mục đích hoặc không tái xuất khi hết thời hạn tạm nhập khẩu đều phải bị xử lý truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Do vậy, trường hợp máy móc, thiết bị tạm nhập để thi công công trình của Công ty TNHH gang thép Formosa Hà Tĩnh đã hết thời hạn tạm nhập nhưng không tái xuất do các hàng hóa này đã bị hư hỏng nặng, không thể thực hiện việc tái xuất thì sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định.

Việc xử phạt thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ).

2. Về việc chuyển mục đích sử dụng đối với hàng hóa tạm nhập thi công công trình:

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì: “Hàng hóa tạm nhập tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyn mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khu, nhập khẩu: chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”. Do vậy, hàng hóa tậm nhập tái xuất để thi công công trình khi chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP dẫn trên.

2.1. Trường hợp hàng hóa tạm nhập tái xuất thi công công trình sau thời gian thi công đã bị mất mát, thất lạc:

Đ xác định có hành vi vi phạm hành chính của doanh nghiệp cần xác định rõ hành vi đó đã vi phạm quy định nào về mặt nội dung, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2, điểm c khoản 1 Điều 3, khoản 3, 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính và hồ sơ vụ việc cụ thể, các tình tiết có liên quan, đối chiếu với chế độ quản lý, chính sách thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất và các nội dung khác về quản lý hải quan tại văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xác định quy định nào về quản lý nhà nước đã bị vi phạm; trên cơ sở đó đối chiếu với quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điều 6, Điều 8, Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, 5, 10 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP) để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

2.2. Trường hợp hàng hóa tạm nhập thi công công trình bị hư hỏng hoặc không đủ điều kiện kiểm tra chuyên ngành thì không được phép chuyển tiêu thụ nội địa. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện việc giám sát hàng hóa này cho đến khi thực tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp không thể thực hiện việc tái xuất hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thì Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ Điều 22 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ) ra quyết định tịch thu hoặc tiêu hủy. Thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 64 Thông tư số 38/2016/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và điểm 8 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.Tân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7705/TCHQ-GSQL năm 2017 về hàng hóa tạm nhập tái xuất để thi công công trình do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.803

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117