Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 765/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc thực hiện Thông tư 69/2016/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 765/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc triển khai thực hiện Thông tư số 69/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Về việc xăng dầu quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền (bao gồm xăng dầu quá cảnh chở chung với xăng dầu nhập khẩu) và phương pháp xác định hao hụt xăng dầu tạm nhập tái xuất theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08/12/2015 của Bộ Công Thương; trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương tại các công văn số 367/BGTVT-VT ngày 11/1/2017, số 726/BCT-TTTN ngày 24/1/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về tuyến đường quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền:

Căn cứ Điều 49 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/2/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, xăng dầu quá cảnh (bao gồm xăng dầu quá cảnh ch chung với hàng hóa nhập khẩu) chỉ được phép bốc dỡ tại cảng biển, bến cảng được Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam công bố chấp thuận mở bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước theo quy định tại Phụ lục Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1943/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tuyến hàng hải có hàng hóa quá cảnh là các tuyến quốc tế, vì vậy các tuyến đường biển quá cảnh này không thể công bố như đối với các tuyến đường bộ trong nội địa.

2. Về phương pháp xác định hao hụt xăng dầu TNTX theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BCT:

Căn cứ khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 4 Thông tư số 43/2015/TT-BCT thì việc xác định hao hụt xăng dầu tạm nhập tái xuất được xác định là tổng hao hụt của các công đoạn mà hoạt động kinh doanh xăng dầu đó thực hiện.

Trường hp xăng dầu tạm nhập tái xuất lưu trữ chung vi xăng dầu nhập kinh doanh thì hao hụt xăng dầu công đoạn tồn chứa của hoạt động tạm nhập tái xuất chỉ tính đối với lượng xăng dầu tạm nhập tái xuất.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Phòng 702, tầng 7, số 39A Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 765/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc thực hiện Thông tư 69/2016/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101