Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 765/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O

Số hiệu: 765/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 765/TCHQ-GSQL
V/v: thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan thông báo mẫu dấu, tên và chữ ký trên C/O mẫu D, mẫu E của một số nước thành viên ASEAN cấp mã Tổng cục vừa nhận được như sau:

1. Mẫu dấu, tên và chữ ký trên C/O mẫu E của Malaysia.

2. Mẫu dấu, tên và chữ ký trên C/O mẫu D, E của Myanmar có giá trị hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

3. Mẫu dấu, tên và chữ ký trên C/O mẫu E của Singapore có giá trị hiệu lực từ ngày 01/03/2006.

4. Mẫu dấu, tên và chữ ký trên C/O mẫu D, E của Philippines có giá trị hiệu lực từ ngày 01/01/2006 (số thứ tự 2, 3, 4) và ngày 01/07/2006 (số thứ tự 5).

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 
 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 765/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.788
DMCA.com Protection Status