Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7645/BTC-TCHQ về đăng ký danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7645/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7645/BTC-TCHQ
V/v Đăng ký danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được báo cáo của một số Hải quan địa phương về vướng mắc trong việc thực hiện đăng ký danh mục miễn thuế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

1. Trường hợp dự án ưu đãi đầu tư đáp ứng điều kiện miễn thuế từ 2 khoản trở lên, doanh nghiệp đã đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định cho cả dự án, hoặc từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục công trình của dự án với cơ quan hải quan theo quy định (nếu tại giấy phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật của dự án... thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mục công trình) và đã thực hiện nhập khẩu hàng hoá, thì thực hiện kiểm tra việc sử dụng hàng hoá nhập khẩu, nếu doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư đó thì không xử lý lại. Đối với phần hàng hoá thuộc Danh mục đã đăng ký nhưng chưa nhập khẩu trước thời điểm Thông tư 79/2009/TT-BTC có hiệu lực thì chỉ miễn thuế theo khoản có mức miễn thuế cao nhất theo quy định tại điểm a khoản 21 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC.

Đối với phần hạng mục, giai đoạn chưa đăng ký Danh mục, nay doanh nghiệp mới đăng ký tiếp các hạng mục, giai đoạn còn lại của dự án thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 21 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC (chỉ được lựa chọn khoản có mức miễn thuế cao nhất của dự án).

2. Việc thay đổi tên hàng, chủng loại, model tại Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan:

Doanh nghiệp được thay đổi tên hàng, số lượng, trị giá, chủng loại,... tại Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan nếu đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

- Phù hợp với luận chứng kinh tế - kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật chi tiết của dự án hoặc luận chứng kinh tế - kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật sửa đổi, bổ sung của dự án, nộp cho cơ quan hải quan trước khi nhập khẩu hàng hoá.

- Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu miễn thuế không vượt quá trị giá phần vốn dùng để mua sắm máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7645/BTC-TCHQ về đăng ký danh mục miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.131
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10