Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 764/TCHQ-GSQL về nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia qua lối mở biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 764/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia qua các lối mở biên giới

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp và Xây dựng An Khê.

Trả lời công văn số 02/KH-KD ngày 04/01/2013 của Công ty CP Lâm nghiệp và Xây dựng An Khê (Công ty) về việc đề nghị gia hạn thời hạn công văn số 1641/TCHQ-GSQL ngày 04/4/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 1552/TTg-KTN ngày 06/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận chuyển gỗ nguyên liệu từ Campuchia; công văn số 196/VPCP-KTN ngày 10/01/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc vận chuyển gỗ nguyên liệu từ Campuchia; công văn số 7105/VPCP-KTN ngày 11/9/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công văn số 196/VPCP-KTN ngày 10/01/2012; công văn số 686/BTC-TCHQ ngày 16/01/2012 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công văn số 1552/TTg-KTN và trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo tình hình nhập khẩu gỗ của Công ty tại công văn số 67/HQGLKT-NV ngày 18/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn công văn số 1641/TCHQ-GSQL ngày 04/4/2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh: Gia Lai - Kon Tum, Đăk Lăk, Bình Phước, Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 764/TCHQ-GSQL về nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia qua lối mở biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159