Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 764/GSQL-GQ3 năm 2017 về thanh khoản tờ khai đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 764/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/GSQL-GQ3
V/v thanh khoản tờ khai đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng TNTX

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phn Dịch vụ Lô - Gi - Stic Đại Cồ Việt
(Đ/c: S 6-8 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/DACO ngày 22/3/2017 của Công ty Cổ phn Dịch vụ Lô - Gi - Stic Đại Cồ Việt (Văn phòng đại diện tại Hà Nội) về việc thanh khoản tờ khai tạm nhập đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/01/2015 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập tái xuất;

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì không phải thực hiện thanh khoản hồ sơ cho các lô hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hệ thống sẽ tự động thanh khoản tờ khai trên hệ thống. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải theo dõi lượng hàng hóa tạm nhập, tạm xuất còn tồn đọng đ thực hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập với cơ quan hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3.Tân (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 764/GSQL-GQ3 năm 2017 về thanh khoản tờ khai đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151