Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7633/BCT-KHCN năm 2015 về tạm nhập, tái xuất mặt hàng vải theo Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7633/BCT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Phạm Thu Giang
Ngày ban hành: 28/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7633/BCT-KHCN
V/v tạm nhập, tái xuất mặt hàng vải theo Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 5 tháng 9 năm 2009

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan

Trả lời Công văn số 773/GSQL-GQ1 ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Cục Giám sát quản lý Hải quan về việc tạm nhập, tái xuất mặt hàng vải theo Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 5 tháng 9 năm 2009; Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 32/2009/TT-BCT quy định các trường hợp loại trừ không áp dụng Thông tư; Công văn số 1793/BCT-KHCN ngày 11 tháng 02 năm 2010 thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT đã quy định “Sản phẩm dệt may quá cảnh hoặc gửi kho ngoại quan” không phải áp dụng quy định kiểm tra theo Thông tư số 32/2009/TT-BCT. Do vậy, đối với những sản phẩm dệt may thuộc diện tạm nhập, tái xuất không phải áp dụng quy định kiểm tra. Trong trường hợp sản phẩm không tái xuất mà chuyển tiêu thụ nội địa, sản phẩm phải kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BCT

Bộ Công Thương thông báo tới Cục giám sát quản lý về Hải quan biết để hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7633/BCT-KHCN năm 2015 về tạm nhập, tái xuất mặt hàng vải theo Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132