Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 761/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 761/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 761/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC
 29 Hàn Thuyên - Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 64/2006/CMC-CV ngày 13/2/2006 của Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC (MST: 0100244112) hiện có nợ thuế tại Cục Hải quan Hải quan Hải Phòng, Hà Nội:

- Các tờ khai 514/NKD ngày 13/1/2006; 6090/NKD ngày 29/12/2005; 656/NKD ngày 23/1/2006 nhập khẩu ủy thác cho Bộ Công an. Hiện nay, Bộ Công an đã có công văn đề nghị miễn thuế.

- Các tờ khai 4957, 4958/NKD ngày 23/9/2005; 5306, 5307, 5308/NKD ngày 13/10/2005; 5550, 5551, 5552/NKD ngày 27/10/2005 đã nộp thuế theo ủy nhiệm chi lập ngày 20/2/2006.

Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế nhập khẩu, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC được làm thủ tục nhập khẩu đến 30/6/2006, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp thuế đủ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH máy tính truyền thông CMC biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 761/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061
DMCA.com Protection Status