Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 761/TCHQ-GSQL khai bổ sung hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 761/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/TCHQ-GSQL
V/v khai bổ sung hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Daklak;
- Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam.
(Đ/c: Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

 

Trả lời công văn số 84/CV-ACOM/2013 ngày 11/1/2013 của Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam về đề nghị được khai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Daklak chỉ đạo Chi cục Hải quan Đà Lạt kiểm tra hồ sơ giải trình của Công ty và đối chiếu các trường hợp được sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính (nay là điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính); thủ tục sửa chữa, khai bổ sung được quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 222/2009/TT-BTC (nay là khoản 3, khoản 4 Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC); thẩm quyền sửa chữa, khai bổ sung được quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư số 222/2009/TT-BTC (nay là khoản 5, Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC) để xem xét giải quyết vướng mắc cho Công ty theo quy định.

Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam có trách nhiệm giải trình nguyên nhân, cung cấp hồ sơ liên quan để Cục Hải quan tỉnh Daklak có cơ sở xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (để biết);
- Ban CCHĐH (để biết);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 761/TCHQ-GSQL khai bổ sung hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.568

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64