Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 76/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét lại thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu

Số hiệu: 76/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
 - Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng
110-112 Lý Tự Trọng - Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/PT ngày 18/11/2005 của Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng về việc xem xét lại thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng tại công văn nêu trên, Công ty đã có văn bản khiếu nại ngày 25/8/1998 và công văn số 22/PT-TV ngày 28/6/2000 thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại mức thuế nhưng không có trả lời. Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra sự việc nêu trên, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Tổng cục lý do không xử lý trách nhiệm của cán bộ liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT..

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 76/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét lại thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78