Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7598/TCHQ-GSQL năm 2019 về bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam được ủy quyền tự chứng nhận xuất xứ theo Dự án thí điểm số 2 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7598/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7598/TCHQ-GSQL
V/v bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam được ủy quyền TCNXX theo Dự án thí điểm số 2

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành ph.

Trên cơ sở nội dung thông báo của Bộ Công Thương tại công văn số 1128/XNK-XXHH ngày 31/10/2019, Tổng cục Hải quan sao gửi cập nhật bổ sung các mặt hàng theo bảng dưới đây vào Danh mục các mặt hàng được Công ty TNHH Sài Gòn Precision được tự chứng nhận xuất xứ theo văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xut xứ hàng hóa số 17/XNK-XXHH ngày 08/1/2019 của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

STT

Mô tả hàng hóa

Mã HS

1

Gối đỡ trục các loại (Bearing holder/Bearing with holder/housing

8482.60

2

Ống hướng dẫn các loại (Main Guide Bush -TH

8477.90

Công ty thực hiện việc tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa trong bảng nêu trên từ ngày 05/11/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);
- Cục KTSTQ (để phối h
p);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7598/TCHQ-GSQL năm 2019 về bổ sung danh mục mặt hàng của nhà xuất khẩu của Việt Nam được ủy quyền tự chứng nhận xuất xứ theo Dự án thí điểm số 2 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


58

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125