Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng đối với Bình chứa Ni tơ lỏng để bảo quản tinh dịch động vật đông lạnh bằng nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7594/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7594/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành ph Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 12769/HQHP-TXNK ngày 20/9/2019 của Cục HQ TP. Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng Bình chứa Ni tơ lỏng đ bảo quản tinh dịch động vật đông lạnh bằng nhôm do Công ty c phần thương mại và đầu tư quốc tế Cường Thịnh (Công ty) nhập khẩu, đăng ký tờ khai số 10269290501/A11 ngày 10/06/2019 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dn về phân loại hàng hóa, phân tích đ phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tham khảo chú giải chi tiết HS 2017 của Tổ chức Hải quan thế giới;

Trên cơ sở thông tin tại hồ sơ được cung cấp, mặt hàng được xác định là bình hình trụ tròn làm bằng nhôm, model YDS-3, dung tích 3,15 lít, có cấu tạo 2 lớp (vỏ bình lớp ngoài, vỏ bình lp trong), giữa 2 lớp là chân không, miệng bình có nắp trong và nắp ngoài bằng nhựa đóng mở bằng tay, trong bình treo 6 gáo để đựng mẫu vật. Bình dùng để đựng và bảo quản tinh dịch, phôi của vật nuôi và các mẫu sinh học khác trong môi trường khí ni tơ hóa lỏng chứa trong bình, phù hợp phân loại thuộc nhóm 76.12.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nghiên cứu nội dung nêu trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa để phân loại và áp mã s phù hợp theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7594/TCHQ-TXNK ngày 06/12/2019 về phân loại mặt hàng đối với Bình chứa Ni tơ lỏng để bảo quản tinh dịch động vật đông lạnh bằng nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.061

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253