Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7551/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7551/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7551/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Vụ Pháp Luật quốc tế - Bộ Tư pháp.

Trả lời công văn số 5057/BTP-PLQT ngày 02/11/2017 của Bộ Tư pháp về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thay mặt chủ hàng thực hiện các thủ tục hải quan sau đó chuyển phát cho người nhận (Vụ Pháp Luật quốc tế - Bộ Tư Pháp).

Đối với trường hợp 03 lô hàng được Quý Vụ đề cập tại công văn số 5057/BTP-PLQT, qua kiểm tra tại Chi cục Hải quan trực tiếp quản lý theo dõi, làm thủ tục hải quan thì có 01 vận đơn (RA623586758CN - trọng lượng hàng 4,012 kg) đã chuyển phát đến Bộ Tư pháp và 02 vận đơn hàng còn lại đã chuyn hoàn về nước gửi. Lý do: theo quy trình khai thác của Trung tâm khai thác bưu chính quốc tế - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thì đối với hàng hóa có tên người nhận là tổ chức thì Trung tâm khai thác bưu chính quốc tế chưa thực hiện thủ tục hải quan với cơ quan hải quan mà thực hiện thông báo với khách hàng để khách hàng lựa chọn việc tự thực hiện thủ tục hải quan hoặc ủy quyền cho Trung tâm khai thác bưu chính quốc tế thực hiện thủ tục hải quan.

Do vậy, để giải quyết những trường hợp tương tự Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp cần có ý kiến với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện thủ tục hải quan theo quy định đối với thư, gói, kiện hàng hóa có địa chỉ người nhận là Quý Vụ.

Tổng cục Hải quan trả lời đ Vụ Pháp Luật quốc tế - Bộ Tư pháp biết và phối hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7551/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với bưu gửi của Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.048
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202