Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7550/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7550/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7550/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1825/HQĐNa-GSQL ngày 16/8/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xác minh tính hợp lệ C/O của Công ty TNHH Uic Việt Nam. Trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền của Singapore nêu tại công hàm số 03.11.02.009.V68, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu D số tham chiếu 20175061929 cấp ngày 8/8/2017 của Singapore có sự khác biệt về mã số HS trên C/O và kết quả áp mã của cơ quan hải quan nhưng mô tả hàng hóa và bản chất hàng hóa giống nhau, trường hợp không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ thì C/O được xem xét chấp nhận và áp dụng thuế suất theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Phụ lục 7 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ Công Thương.

Do có sự khác biệt về mã số HS trên C/O với tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra mã số HS theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời đ Cục Hải quan tỉnh Đng Nai được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7550/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.484
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6