Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 755/HQTPHCM-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Xuân Mỹ
Ngày ban hành: 14/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/HQTPHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH Elanco Việt Nam
Đ/c: 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

Phúc đáp Công văn số EVN2022040101 ngày 01/4/2022 của Quý Công ty về việc vướng mắc mã loại hình, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng thì:

- Mã loại hình A12. Nhập kinh doanh sản xuất:

“Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư):

a) Nhập khẩu từ nước ngoài;

b) Nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX;

c) Nhập khẩu tại chỗ (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan);

d) Nhập khẩu hàng hóa theo hình thức thuê mua tài chính.”

- Mã loại hình A41. Nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu:

“Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX), doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khu đ bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).”

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu thành phẩm sau đó chia nhỏ để bán tại thị trường Việt Nam không qua sản xuất, thì áp dụng mã loại hình A41.

Quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ8-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến để Quý công ty tham khảo thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trư
ng (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp - PCT (để b/c);
- Phòng CNTT (để đăng website);
- Lưu: VT, GSQL. Th
y(2b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Lê Xuân Mỹ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 755/HQTPHCM-GSQL ngày 14/04/2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.718

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!