Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7548/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7548/BTC-TCHQ
V/v trả lời công văn số 124/2012/CV.DELTA AGF

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh An Giang.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng DELTA AGF;
(Đ/c: Số 18, Quốc Lộ 91, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 124/2012/CV.DELTA AGF của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng DELTA AGF (sau đây gọi tắt là Công ty DELTA AGF) về việc xin được cứu xét miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo Quyết định ấn định thuế số 380/QĐ-HQAG ngày 26/11/2012 của Cục Hải quan An Giang đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 21 Nghị định 149/2005/NĐ-CP thì “ Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này, nhưng sau đó hàng hóa sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế, trừ trường hợp chuyển nhượng cho các đối tượng thuộc diện được miễn thuế hoặc xét miễn thuế quy định tại Nghị định này.

Trường hợp của Công ty Delta AGF nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho các dự án đầu tư đã được miễn thuế nhập khẩu sau đó chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện miễn thuế thì vẫn được tiếp tục được hưởng ưu đãi và không thuộc đối tượng bị truy thu thuế.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan An Giang căn cứ tình hình thực tế (thời điểm chuyển nhượng) và hồ sơ vụ việc để xác định, đồng thời hủy Quyết định ấn định thuế (nếu đảm bảo cơ sở).

Bộ Tài chính thông báo để Công ty DELTA AGF, Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Vụ chính sách thuế (để biết);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- TCHQ (Cục Thuế XNK - để biết);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7548/BTC-TCHQ ngày 12/06/2013 trả lời công văn 124/2012/CV.DELTA AGF do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.198

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8