Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7540/TCHQ-PC năm 2017 về xử lý tang vật tịch thu là sản phẩm động vật không quý hiếm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7540/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7540/TCHQ-PC
V/v xử lý tang vật tịch thu là sản phẩm động vật không quý hiếm

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời Công văn số 2183/HQTN-VP ngày 09/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh xin ý kiến giải quyết vướng mắc trong việc xử lý tang vật tịch thu là sản phẩm động vật không quý hiếm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh kiểm tra xác định rõ; trường hợp xác định tang vật tịch thu không phải là hàng lâm sản quý hiếm thì căn cứ quy định tại khoản tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 18 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ và Thông tư s90/2008/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý tang vật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7540/TCHQ-PC năm 2017 về xử lý tang vật tịch thu là sản phẩm động vật không quý hiếm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.070
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122