Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 753/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa giữa các phụ lục hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 753/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 753/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa giữa các phụ lục HĐGC

Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
-
Công ty TNHH LD Công nghệ Việt Nam Thụy Sỹ.
(193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/CVTK-SWT ngày 16/12/2014 của Công ty TNHH LD Công nghệ Việt Nam Thụy Sỹ - SWISSTECH (Công ty) về thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công số SWT 080970002 ngày 15/08/2010, hết hạn ngày 15/8/2015 (từ phụ lục hợp đồng gia công số 03 năm 2014 sang phụ lục hợp đồng gia công số 04 năm 2015). Trên cơ sở ý kiến của Cục Hải quan TP Hà Nội tại văn bản số 155/HQHN-GSQL, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Hợp đồng gia công số SWT0809070002 ngày 15/8/2010 của Công ty với đối tác thuê gia công là Công ty Marie Melanie S.A Thụy Sỹ hết hạn ngày 15/8/2015 và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015:

1. Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty chuyển giao số nguyên liệu, vật tư dư thừa của Phụ lục hợp đồng gia công s SWT0809070002/PL03 sang thực hiện tiếp tại Phụ lục hợp đồng số PL04 theo thời hạn của hợp đồng gia công số SWT0809070002.

2. Giao Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan xác định cụ thể lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa của Phụ lục hp đồng gia công số SWT0809070002/PL03 và làm thủ tục chuyển giao sang Phụ lục hợp đồng gia công số PL04 đúng quy định; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và thực hiện phụ lục hợp đồng gia công theo đúng quy định hiện hành.

3. Công ty có trách nhiệm thông báo Phụ lục hợp đồng số PL04 theo đúng quy định, t chức thực hiện hoạt động gia công theo thỏa thuận đã ký kết tại phụ lục số 04.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội biết, chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan hướng dẫn Công ty thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 753/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa giữa các phụ lục hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127