Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 752/TCHQ-GSQL năm 2015 về kiểm tra thực tế mặt hàng thép tấm không thể niêm phong hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 752/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 752/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu

Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh An Giang.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4459/HQHCM-GSQL ngày 10/12/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về việc kiểm tra thực tế hàng hóa là mặt hàng thép tấm không thể niêm phong hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công sau đó xuất khẩu qua cửa khẩu Bắc Đai - tỉnh An Giang. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu không thể niêm phong hải quan đã được hướng dẫn tại công văn số 1529/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2014 của Tổng cục Hải quan, theo đó trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện theo đề nghị của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Như vậy, đối với mặt hàng thép tấm làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, không thể thực hiện việc niêm phong thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai - Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện trên cơ sở đề nghị của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công để đảm bảo công tác giám sát quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế hàng hóa theo yêu cầu ca Bộ Tài chính tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013.

Đồng thời, tại công văn số 1529/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2014 của Tổng cục Hải quan cũng đã có hướng dẫn về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu bằng phương tiện vận tải thủy (tàu, xuồng, xà lan) qua cửa khẩu đường sông, theo đó các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tạm thời cặp vào bờ kè trước trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu đường sông để bốc dỡ hàng hóa, sang mạn và kiểm tra thực tế hàng hóa.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại công văn số 1529/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2014 của Tổng cục Hải quan để chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 752/TCHQ-GSQL năm 2015 về kiểm tra thực tế mặt hàng thép tấm không thể niêm phong hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122