Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7476/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 25/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7476/TCHQ-GSQL
V/v khai báo thông tin số vận đơn

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện công văn số 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo thông tin số vận đơn, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số đơn vị về việc hệ thống giám sát hải quan tự động chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu tại công văn số 7380/TCHQ-GSQL dẫn đến việc gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để kịp thời giải quyết vướng mắc cho các đơn vị, tránh ách tắc hàng hóa tại các khu vực cửa khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo lùi thời gian thực hiện nội dung công văn số 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 đến khi hoàn thiện hệ thống giám sát hải quan tự động.

2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống giám sát hải quan tự động tại cảng biển và cảng hàng không đáp ứng quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để người khai hải quan thực hiện khai báo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (hoàn thiện trước ngày 31/12/2020).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLRR, Cục ĐTCBL;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7476/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2020 về khai báo thông tin số vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232