Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7463/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý khiếu nại phạt chậm nộp

Số hiệu: 7463/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7463/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý khiếu nại phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

 

- Công ty thương mại và du lịch
(49 Hàng Bồ - Hoàn Kiếm - Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4641/TTCO-KHKD ngày 27/11/2006 của Công ty Thương mại và du lịch đề nghị không áp dụng tính phạt chậm nộp đối với tờ khai 02/NK/NKDO/KH ngày 11/01/2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Kỳ Hà – Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn cứ quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ban hành theo quyết định số 56/2006/QĐ-BTC ngày 18/10/2006 của Bộ Tài chính, theo đó việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải theo đúng thời gian trình tự, thẩm quyền quy định tại các văn bản trên. Tổng cục Hải quan chỉ xem xét giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại đã được Cục Hải quan địa phương trực tiếp giải quyết và còn khiếu nại.

Hiện nay, trong văn bản khiếu nại của doanh nghiệp không kèm các hồ sơ liên quan và kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nên Tổng cục không đủ hồ sơ xem xét trả lời khiếu nại theo quy định.

Đề nghị công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để được xem xét giải quyết khiếu nại lần đầu theo đúng thời gian, thủ tục, thẩm quyền quy định của Pháp luật. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khiếu nại đến cấp tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thương mại và du lịch được biết./.

 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7463/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý khiếu nại phạt chậm nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22