Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7459/TCHQ-GSQL năm 2017 về đưa hàng hóa nhập khẩu và phương tiện vận tải về cảng thủy nội địa tại Phú Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7459/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7459/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa nhập khẩu và phương tiện vận tải về cảng thủy nội địa tại Phú Quốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 1149/HQKG-NV ngày 10/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc đưa hàng hóa và phương tiện vận tải chở hàng hóa nhập khẩu về cảng thủy nội địa tại Phú Quốc để kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam; trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh Kiên Giang tại công văn số 5229/VP-KTCN ngày 29/9/2017; công văn số 13617/BGTVT-VT ngày 16/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc sử dụng sà lan cấp VR-SB vận chuyển cát xây dựng từ cảng Kampot, Campuchia về Việt Nam và công văn số 24/BXD-VLXD ngày 21/5/2016 của Bộ Xây dựng về việc nhập khẩu cát xây dựng, Tổng cục Hải quan đồng ý về ch trương giao cho Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thực hiện:

- Làm thủ tc nhập khẩu đối với mặt hàng cát xây dựng, phương tiện xuất nhập cảnh tại Chi cục Hải quan Phú Quốc theo quy định;

- Tập kết, kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và mặt hàng cát xây dựng nhập khẩu về cảng biển, cảng thủy nội địa được phép tiếp nhận phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lựa chọn cảng biển, cảng thủy nội địa tại Phú Quốc đủ điều kiện được tiếp nhận phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu; chỉ đạo các ngành chức năng thuộc tỉnh phối hợp, thực hiện:

- Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, rà soát quy định pháp lý, hướng dẫn Công ty cổ phần sản xuất Thương mại xây dựng Nam Đại Việt hoàn thiện các quy định để được phép sử dụng sà lan cấp VR - SB vận chuyển cát từ cảng Kampot, Campuchia về cảng thủy nội địa tại Phú Quốc;

- Xác định cụ thể vị trí khu vực neo đậu phương tiện vận tải và khu vực tập kết, kiểm tra mặt hàng cát xây dựng tại cảng thủy nội địa;

- Bố trí địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng thủy nội địa đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan;

- Ban hành quy chế phối hợp giữa các lực lượng (Hải quan, Biên Phòng, Cảng vụ) trong việc làm thủ tục, giám sát phương tiện vận tải và hàng hóa nhập khẩu tại cảng thủy nội địa.

3. Sau khi Công ty cổ phần sản xuất thương mại xây dựng Nam Đại Việt hoàn thiện, đáp ứng quy định và có ý kiến thống nhất của ban ngành chức năng cho phép phương tiện sà lan cấp RV-SB vận chuyển cát từ cảng Kampot, Campuchia về cảng thủy nội địa theo nội dung tại mục 2 công văn này, Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang lập phương án kiểm tra, giám sát đối với phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu về khu vực cảng thủy nội địa, bố trí lực lượng và tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để p/h chỉ đạo);
- UBND tỉnh Kiên Giang (để p/h chỉ đạo);

-
Lưu VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7459/TCHQ-GSQL năm 2017 về đưa hàng hóa nhập khẩu và phương tiện vận tải về cảng thủy nội địa tại Phú Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


520
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77