Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7431/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại bộ nguồn IPS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7431/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7431/TCHQ-TXNK
V/v phân loại bộ nguồn IPS

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 18/CV-SIGMAVN ngày 17/8/2017, 19/CV-SIGMAVN ngày 24/8/2017, 23/CV-SIGMAVN ngày 15/9/2017, và 25/CV-SIGMAVN ngày 18/9/2017 của Công ty Cổ phần Hệ thống Sigma Việt Nam kiến nghị về việc phân loại mặt hàng Bộ nguồn IPS đồng thời giải trình và cung cấp bổ sung các tài liệu về Bộ nguồn IPS. Qua xem xét hồ sơ bổ sung của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ tài liệu bổ sung của Công ty Cổ phần Hệ thống Sigma Việt Nam, ý kiến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tại công văn số 2720/TĐC-TCCL ngày 27/10/2017;

Mặt hàng Bộ nguồn IPS là tủ nguồn điện trung tính cách ly có chức năng chính là giám sát và phát hiện lỗi cách điện, giám sát và chuyển đổi nguồn cấp điện liên tục khi có sự cố, dùng để phân phi điện trong mạng trung tính cách ly trong các phòng m, các khu vực điều trị tích cực, chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, nhằm đảm bảo an toàn cho người khi có sự cố rò điện. Mặt hàng tuân theo tiêu chuẩn TCVN 7447-7-710:2006 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế cho hệ thống trung tính cách ly được sử dụng trong Nhóm 2 trong bệnh viện, phù hợp sử dụng cho hệ thống điều khiển phân tán, và phù hợp phân loại thuộc mã số 8537.10.92.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

(Công văn này thay thế công văn số 5201/TCHQ-TXNK ngày 07/8/2017 của Tổng cục Hải quan).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần Hệ thống Sigma Việt Nam (S
42-TT38, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội);
- Cục QLRR (để biết);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hoàng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7431/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại bộ nguồn IPS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.161
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202