Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 741/GSQL-GQ1 năm 2017 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 741/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 256/HQQNg-NV ngày 30/3/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc hủy tờ khai chưa thông quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung đề xuất hủy tờ khai:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp hủy tờ khai thì trường hợp nhập khẩu mặt hàng thép carbon hình chữ I, không gia công quá mức nóng I-BEAM JIS SS400 450x175x11x20x10000L tại tờ khai số 101286359051/A12 của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam đã được cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa nên không thuộc các trường hợp được hủy tờ khai.

2. Về việc xuất trả hàng hóa đã nhập khẩu

Đối với trường hợp đơn vị nhập khẩu từ chối nhận hàng đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi căn cứ thực tế hồ sơ chứng từ đối chiếu với quy định tại Điều 95, Điều 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
-
Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 741/GSQL-GQ1 năm 2017 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


558

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17