Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7408/TCHQ-TXNK năm 2017 về trả lời Đơn đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Lưới đánh bắt cá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7408/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 10/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7408/TCHQ-TXNK
V/v trả lời Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa.
(Đ/c: Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 441/17/CV-HNF ngày 18/9/2017 của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “lưới đánh bắt cá”. Qua xử lý hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước thì mặt hàng có tên thương mại “Lưới đánh bắt cá”, công dụng theo thiết kế: dùng để đánh bắt cá. Tuy nhiên theo tài liệu kỹ thuật gửi kèm hồ sơ thì quy trình sử dụng của mặt hàng như sau: lưới đánh cá bằng sợi Nylon 6 đã thải bỏ được thu thập dọc bờ bin Chi-lê, phân loại và làm sạch, được đóng gói và gửi đến Công ty Hóa chất và sợi Formosa (FCFC) tại Việt Nam để tái chế và xe thành sợi nylon. Như vậy thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số và tài liệu kỹ thuật gửi kèm hồ sơ là không thống nhất, không đủ cơ sở để xác định tên hàng và mã số HS.

Do đó, căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ, Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở để xác định tên hàng, mã số đối với mặt hàng đề nghị xác định trước mã số của Công ty. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa hoàn thiện hồ sơ chính xác, đầy đủ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương
Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7408/TCHQ-TXNK năm 2017 về trả lời Đơn đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Lưới đánh bắt cá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.204
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110