Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7406/TCHQ-GSQL năm 2017 về dừng xuất khẩu cát do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7406/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7406/TCHQ-GSQL
V/v dừng xuất khẩu cát

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 25/10/2017, Bộ Xây dựng có công văn số 2521/BXD-VLXD gửi Tổng cục Hải quan trong đó có nêu: “Ngày 15/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản s 9826/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài. Do vậy, khoáng sản cát trắng silica thuộc diện dừng không xuất khẩu”. Về việc này, Tổng cục Hải quan đang báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thm quyền về chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài. Trong khi ch ý kiến chỉ đạo, trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng nêu tại công văn số 2521/BXD-VLXD ngày 25/10/2017, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Đối với cát trắng silica:

Dừng thủ tục hải quan xuất khẩu khoáng sản là cát trắng silica.

2. Đối với các loại cát khác:

Chưa xem xét giải quyết thủ tục hải quan xuất khẩu, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) các trường hợp cụ thể để tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để p/h
p);
- Cục Điều tra CBL -
TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7406/TCHQ-GSQL năm 2017 về dừng xuất khẩu cát do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.859
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6