Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7400/BTM-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7400/BTM-KHĐT
V/v bãi bỏ phê duyệt nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp FDI 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi

- Tổng cục hải quan
- Sở thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Ngày 08/12/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định chi Tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư đồng thời bãi bỏ Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và Nghị định 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 quy định chi Tiết Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo các văn bản đã dẫn trên, việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu, việc xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định cũng như việc phê duyệt kế hoạch nhập khẩu vật tư nguyên liệu sản xuất phục vụ cho hoạt động đầu tư được quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000 cũng đương nhiên được bãi bỏ. Hiện nay, Bộ Thương mại đang soản thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công của các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư năm 2005.

Trong khi chờ ban hành Thông tư, Bộ Thương mại đề nghị:

1. Các Sở Thương mại, các Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao không phê duyệt kế hoạch nhập khẩu và xác nhận miễn thuế đối với máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định; kế hoạch nhập khẩu vật tư nguyên liệu để thực hiện dự án đầu tư; xác nhận thanh lý tài sản và các thủ tục giấy phép khác có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu của nhà đầu tư.

2. Nhà đầu tư nước ngoài (kể cả các nhà đầu tư được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 31/12/2005, đã làm thủ tục phê duyệt kế hoạch nhập khẩu và xác nhận miễn thuế tại các cơ quan do Bộ Thương mại uỷ quyền) được trực tiếp làm các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, thanh lý tài sản tại hải quan cửa khẩu. Thủ tục miễn thế nhập khẩu do nhà đầu tư nước ngoài tự kê khai, tự chịu trách nhiệm và nộp cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan hồ sơ miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các cửa khẩu giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá, miễn thuế nhập khẩu, thanh lý tài sản cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định không cần văn bản phê duyệt của các cơ quan do Bộ Thương mại uỷ quyền (các Sở Thương mại, các Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao).

4. Đề nghị các Sở Thương mại, các Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo nội dung quy định tại văn bản này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 


Lê Danh Vĩnh

 

 

THE MINISTRY OF TRADE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 7400/BTM-KHDT

Hanoi, September 21, 2006

 

To:

- The Customs Department
- Departments of Trade of Provinces and Cities under Centre
- Board of Management on IZs, EPZs, HZs.

 

On December 8, 2005 the Government has promulgated Decree No. 149/2005/ND-CP detailing implementation of Import-Export Tariff Law and Decree No. 108/2006/ND-CP on September 29, 2006 providing detailed guidance on implementation of Foreign Investment Law, hence nulified Decree No. 24/2000/ND-CP and Decree No. 27/2003/ND-CP dated July 31, 2000 and March 19, 2002 respectively, guiding implementation of Foreign Investment Law in Vietnam. According to aforesaid documents, approval of import plan, certification of import duty exemption on machines and equipments forming fixed asset, as well as approval of materials and fuel import plan for investment activities stipulated in the legal documents guiding implementation of Foreign Investment Law 2000 are also automatically nullified . At present, the Ministry of Trade( MOT) is drafting Circular providing guidance on import, export and processing activities to foreign investors, operated under Investment Law 2005.

While waiting for issuance of the Circular, MOT hereby requests:

1. Departments of Trade, Boards of Management on Industrial Zones (IZs), Export Processing Zones (EXZs) and High-tech Zones (HZs) shall not approve import plans; certify tax exemption on machines and equipments forming fixed asset; materials and fuel import plan for investment projects; certify asset liquidation and other license procedures related to investors’ import and export activities.

2. Foreign investors, including those were granted investment License before December 31st , 2006 and have completed procedures for approval of import plan and certification of tax exemption at MOT authorized Agencies, may directly deal with import-export procedures and asset liquidation at the Customs borders and Customs agencies . Foreign investors shall take full responsibilities for declaring import tariff exemption procedures and submitting tax exemption files to the Customs agencies in accordance with Circular No. 113/2005/TT-BTC dated December 15, 2005 of Ministry of Finance.

3. The Customs Department shall request Customs at borders to settle import-export procedures, import tariff exemption, asset liquidation for foreign-invested enterprises without providing documents approved by MOT’s authorized agencies (Departments of Trade, Management Boards of IZs, EPZs, HZs).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR MINISTER OF TRADE
DEPUTY MINISTER
Do Nhu Dinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7400/BTM-KHĐT ngày 28/11/2006 của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ phê duyệt nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.844

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!