Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 739/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/GSQL-TH
V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trên cơ sở nội dung trao đổi tại cuộc họp ngày 20/5/2016 giữa Cục Giám sát quản lý và Cục Hải quan Đồng Nai về các trường hợp vướng mắc về tính hợp lệ C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc liên quan đến C/O mẫu JV, số tham chiếu 150048287176001909 cấp ngày 29/6/2015 (đề cập tại công văn số 1616/HQĐNa-GSQL) liên quan đến sự khác biệt mã số khai báo trên C/O và mã số trên tờ khai hải quan nhập khẩu: Cục Giám sát quản lý đang tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Nhật Bản. Trong quá trình chờ kết quả xác minh, cơ quan hải quan có thể xem xét giải trình của doanh nghiệp đối với các nghi ngờ để xác định tính hp lệ của C/O và xác định xuất xứ lô hàng. Trong trường hợp cơ quan hải quan xác định hàng hóa khai báo trên C/O chính là hàng hóa nhập khẩu nhưng có khác biệt về các phân loại mã số giữa nước xuất khẩu và nhập khẩu, nếu doanh nghiệp cung cấp được chứng từ chứng minh hàng hóa theo mã số mà cơ quan hải quan xác định trên tờ khai nhập khẩu (392690) vẫn thỏa mãn quy tắc xuất xứ CTSH (quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa mã số 3926 là LVC40% hoặc CTSH theo quy định tại Phụ lục 2, Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009), thì việc khác biệt này được xem xét chấp nhận.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 739/GSQL-TH ngày 03/06/2016 về nộp bổ sung C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


864

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71