Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7380/TCHQ-TXNK năm 2017 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7380/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7380/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần.
(Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8718/VPCP-ĐMDN ngày 17/8/2017, công văn số 11336/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy.

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị tiêu hủy không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

2) Về trị giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyn tiêu thụ nội địa.

Căn cứ khoản 6 Điều 3, khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Căn cứ Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu chuyển đổi loại hình kinh doanh (chuyển tiêu thụ nội địa) thì trị giá hải quan được xác định tại thời điểm đăng ký tờ khai mới như sau:

- Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư dư thừa, trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC, được khai báo tại tờ khai ban đầu. Việc kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

- Đối với trường hợp phế liệu, phế phẩm dư thừa trong quá trình sản xuất, trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan căn cứ nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá, cơ sở dữ liệu, chứng từ liên quan đối với trường hợp này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để đăng cổng TT Điện tử);
- Bộ Công Thương;
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam;

- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7380/TCHQ-TXNK năm 2017 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.399
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57