Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7376/TCHQ-TXNK năm 2017 về xác định trước mã số hàng hóa đối với mặt hàng có tên thương mại Lông vũ của vịt và ngan đã qua xử lý dùng để gắn kết vào trái cầu lông do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7376/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7376/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cầu Lông.
(Đ/c: Lô B17, KDC Phan Bội Châu, khối ph Phường Hòa Nam, P. Hòa Thuận, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 05/2017-CV-CTY ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH Cầu Lông (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại Lông vũ của vịt và ngan đã qua xử lý dùng để gắn kết vào trái cầu lông. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Đối chiếu với quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định, cụ thể:

- Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty không điền đầy đủ thông tin. (Mục 7, Mục 8, Mục 10, Mục 12, Mục 13,..., Mục 25)

- Tài liệu kỹ thuật kèm theo hồ sơ thể hiện công đoạn gia công lông, không phải tài liệu kỹ thuật cho mặt hàng đề nghị xác định trước.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn số 05/2017-CV-CTY ngày 30/10/2017 kèm toàn bộ hồ sơ và mẫu hàng để Công ty TNHH Cầu Lông được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7376/TCHQ-TXNK năm 2017 về xác định trước mã số hàng hóa đối với mặt hàng có tên thương mại Lông vũ của vịt và ngan đã qua xử lý dùng để gắn kết vào trái cầu lông do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.150
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49