Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7348/TCHQ-TXNK 2018 áp dụng chính sách thuế chống bán phá giá

Số hiệu: 7348/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7348/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng chính sách thuế chống bán phá giá

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2275/HQHCM-TXNK ngày 21/8/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng chính sách thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội nhập khẩu của Công ty TNHH quốc tế TYG (Công ty) theo Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29/4/2016. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chng bán phá giá đối với một s sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 1012/PVTM-P1 ngày 19/11/2018 trả lời vướng mắc về thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội.

1. Công văn số 267/QLCT-P2 ngày 25/4/2014 của Cục Quản lý cnh tranh trả lời Công ty TYG chỉ liên quan đến phạm vi sản phẩm của Quyết định số 990/QĐ-BCT ngày 25/12/2013 của Bộ Công Thương v/v áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời. Nói cách khác, nội dung trả lời cho Công ty chỉ liên quan tới phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng điều tra tại thời điểm vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Sau khi Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức (Quyết định số 7896/QĐ-BCT ngày 5 tháng 9 năm 2014) và Quyết định về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (Quyết định 1656/QĐ-BCT ngày 29/4/2016) được ban hành, đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá cần được thực hiện theo 02 Quyết định này.

2. Tại Quyết định số 7896/QĐ-BCT và Quyết định số 1656/QĐ-BCT, Bộ Công Thương không đề cập tới việc gia công quá mức cán nguội của sản phẩm bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chỉ căn cứ trên mô tả chi tiết của hàng hóa và mã HS liên quan.

3. Theo Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1293/TB-KĐ3 ngày 10/7/2018 của Chi cục Kiểm định hải quan 3, mặt hàng của Công ty là “Thép không gỉ, cán phng, chiều rộng trên 600mm, chiều dày (0,8mm - 1,5mm), đã được gia công quá mức cán nguội, đã được ủ, đã được xử lý nhiệt”, vẫn thuộc phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo các Quyết định số 7896/QĐ-BCT và số 1656/QĐ-BCT dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7348/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2018 về áp dụng chính sách thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.097

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!