Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 734/TCHQ-GSQL về làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, lễ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 734/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 734/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, ngày lễ

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan Bình Dương.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 324/HQBD-GSQL ngày 09/2/2012 của Cục Hải quan Bình Dương về việc Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh không làm thủ tục chuyển cửa khẩu vào các ngày nghỉ, ngày lễ cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Công văn số 2920/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2000 của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính vào các ngày nghỉ đã hết hiệu lực. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 10 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009; khoản 5, Điều 5 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Bình Dương phối hợp chặt chẽ trong việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu vào các ngày nghỉ, ngày lễ đảm bảo việc làm thủ tục hải quan được nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 734/TCHQ-GSQL về làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, lễ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.773
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129