Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7335/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 06/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7335/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện kết luận thanh tra

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Thanh tra Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1710/TCT-XNK ngày 01/10/2010 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam về việc đề nghị hủy quyết định ấn định thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng vật tư, thiết bị cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 1. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, mục II, phần B Kết luận thanh tra số 155/KL-TTr ngày 07/9/2009 của Thanh tra Bộ Tài chính về công tác ưu đãi miễn, giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đầu tư cho các doanh nghiệp tại Cục Hải quan Đồng Nai có liên quan đến công tác kiểm tra, tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục HQ TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục HQ TP. Hồ Chí Minh thực hiện kết luận này, theo đó Cục HQ TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 19 quyết định ấn định thuế với số tiền truy thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng là 37.443.133.616 đồng.

Tuy nhiên, ngày 04/8/2010 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5375/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị xây dựng các công trình điện, ngày 21/9/2010 Bộ Tài chính có công văn số 12609/BTC-CST hướng dẫn thực hiện cụ thể (bản phô tô gửi kèm). Theo đó, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho các dự án điện do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được Bộ Công thương xác nhận là loại vật tư đặc chủng, đồng bộ, không tách rời máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án điện thì được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhập khẩu trước ngày 01/01/2009 (chi tiết theo các công văn dẫn trên).

Căn cứ chức năng, thẩm quyền quy định, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 1710/TCT-XNK và hồ sơ kèm theo để Thanh tra Bộ Tài chính có ý kiến xử lý, trên cơ sở đó cơ quan hải quan địa phương thực hiện đúng, chấp hành nghiêm theo kết luận thanh tra.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama) (để biết);
- Thanh tra TCHQ (để biết và phối hợp);  
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7335/TCHQ-TXNK ngày 06/12/2010 thực hiện kết luận thanh tra do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.343

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220