Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7321/TCHQ-CCHĐH thực hiện quy trình hướng dẫn theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Số hiệu: 7321/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 27/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7321/TCHQ-CCHĐH
V/v thực hiện quy trình hướng dẫn theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC   

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thực hiện Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (Thông tư số 196/2012/TT-BTC), Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2012 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ).

Ban Cải cách hiện đại hóa đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu và tổ chức thực hiện Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ. Ngoài ra, Ban Cải cách hiện đại hóa xin lưu ý các đơn vị: Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ có một số nội dung thay đổi so với dự thảo đã được trình bày tại 03 Hội nghị tập huấn theo công văn số 6658/TCHQ-VP ngày 26/11/2012 ví dụ như: một số nội dung tại Bước 1.4 được chuyển sang Bước 1.5 Khoản I Mục 2 Phần I Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 3046/QĐ-TCHQ và một số nội dung khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời gửi báo cáo về Ban Cải cách hiện đại hóa (số fax: 04.44520632) để được giải đáp, xử lý.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7321/TCHQ-CCHĐH thực hiện quy trình hướng dẫn theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144