Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 732/TCHQ-TXNK năm 2013 về ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 732/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 732/TCHQ-TXNK
V/v ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 24012013/CV HQ ngày 24/1/2013 của Công ty CP Thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu - Chi nhánh Hà Nội về việc ân hạn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì công ty không được áp dụng thời hạn nộp thuế do Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thông báo công ty chậm nộp thuế của 02 tờ khai 6226/NKD và 6227/NKD ngày 21/12/2012 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Qua xem xét hồ sơ gửi kèm (bản sao y bản chính) thì ngày 21/1/2013 công ty đã nộp số tiền thuế nêu trên bằng chuyển khoản thông qua ngân hàng PG Bank.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội kiểm tra lại hồ sơ có chứng từ nộp tiền của các tờ khai nêu trên, nếu đúng công ty đã nộp tiền thì nhập giấy nộp tiền, xử lý dữ liệu và truyền dữ liệu trên hệ thống KTT559 về Tổng cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Công ty CP Thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu - CN Hà Nội (để biết);
(378A Lạc Long Quân, Xuân La, Hà Nội)
-
Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 732/TCHQ-TXNK năm 2013 về ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.899

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197