Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 732/TCHQ-GSQL hướng dẫn kê khai ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên tờ khai nhập - xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 732/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn kê khai ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên tờ khai nhập cảnh- xuất cảnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 85/HQBP - NV ngày 06/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/03/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1333/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý, sử dụng tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh; theo đó, mẫu tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh được sử dụng tại các cửa khẩu Việt Nam kể từ ngày 01/04/2011. Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tại công văn số 85/HQBP-NV dẫn trên, cụ thể là Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc (nơi có người xuất cảnh, nhập cảnh) hướng dẫn người xuất cảnh, nhập cảnh nếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định tại Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/03/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì phải kê khai cụ thể theo quy định hiện hành trên tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 732/TCHQ-GSQL hướng dẫn kê khai ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên tờ khai nhập - xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238